Gdzie szukać pomocy? PDF Drukuj Email

OŚRODEK  PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ
Adres: 39-300 Mielec, ul. Chopina 8
( (017) 583 40 00
(czynny w godzinach działalności Ośrodka)
Ośrodek prowadzi: działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie również pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna.

W ośrodku funkcjonuje:

Telefon Zaufania (17) 583 40 00 (czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym

Terapia dzieci i młodzieży
-  grupa 1 dla dzieci 10-13 lat (szkoła podstawowa) w piątek  1430 - 1600
-  grupa 2 dla młodzieży 13-15 lat (gimnazjum) w środa  1430 - 1600
-  grupa 3 dla młodzieży 16-18 lat (szkoła średnia) w środa  1600 – 1730

 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
problematyka alkoholowa - wtorek i piątek 1600–1800
-  problematyka wychowawcza i szkolna – poniedziałek 1600–1800
-  konsultant prawnik – czwartek 1800–2000
-  konsultant psycholog – środa 1600–2000
-  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – czwartek 1800–2000

 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA  „ARKA”
Dom Katechetyczny przy Parafii MBNP
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Ks. Arczewskiego 2    ( (017) 773 08 09

Świadczona pomoc:
- Duszpasterz (życie religijne) - wtorek 1800–2000
- Logopeda (wady wymowy) - IV wtorek 1700–1800
- Doradca ds. uzależnień (uzależnienia i współuzależnienia) - środa 1700–1800
- Psycholog (sprawy osobiste i małżeńskie) - środa 1800–2000
- Lekarz (ogólne zaburzenia zdrowia) - I czwartek 1700–1900
- Doradca ds. wychowania (problemy dzieci i młodzieży) - II, III, IV czwartek 
  1700–1900
- Doradca ds. rodziny (problemy życia rodzinnego) - IV, V piątek 1700–1900
- Doradca ds. sekt (sekty) - I wtorek 1700–1800
- Prawnik świecki (prawo cywilne, karne, pracy i inne) - każdy poniedziałek
  i III piątek 1700–1900

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  (  (017) 788 49 78
Godziny pracy: codziennie w godz. godz. 800–1600

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz w ich usuwaniu.

 

 

OŚRODEK  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyszyńskiego 16  ( (017) 78 00 50
Pomocy w kryzysach osobistych i rodzinnych udzielają: prawnik w poniedziałek, środa i czwartek 1700–1900 oraz psycholog we wtorek i piątek 1700–1900oraz poniedziałek i środę  1400–1600

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c 
( (017) 583 55 56;  583 77 18/19
Godziny pracy: poniedziałek  godz. 800–1600 ; wtorek – piątek  godz. 715–1515
Udziela pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, klęski żywiołowej lub ekologicznej, długotrwałej choroby, uzależnień i współuzależnień, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
Rejony Pracowników Socjalnych:
Rejon I – osiedle Stare Miasto, os. Wojsław, os. Rzochów Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c  ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19  

Rejon II – os. Niepodległości, os. Cyranka, os. K. WielkiegoAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19 
Rejon III – os. Kopernika, os. Kusocińskiego, os. Żeromskiego, os. WolnościAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Biernackiego   ( (017) 583 15 90 
Rejon IV – os. Dziubków, os. Szafera, os. SmoczkaAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Botaniczna 6  ( (017) 788 95 35 
Rejon V – os. Lotników, os. BorekAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Kocjana 15   ( (017) 585 29 32

 

NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Adres: Mielec, ul: Żeromskiego 22 tel: (017) 788 70 40, kom: 503 125 509
Godziny pracy: poniedziałek-piatek 9.oo-19.oo
Pomoc: terapia uzaleznień od alkoholu i narkotyków, terapia współuzależnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja zdrowia, edukacja społeczna.

 

 

URZĄD MIEJSKI

herb_urzad_miejski_d_36

ARCHIWUM SUKCESÓW

SZKOLNE MOODLE

DĄB PAMIĘCI WŁADYSŁAWA KAWY

KAMPANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

KINOSZKOŁA

 
 

I TY MOŻESZ POMÓC

Pogoda w Mielcu

Od 2004 roku...

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 2865365